Nicole Tour 1

12, str. Orlando 12, str. Orlando 11, str. Orlando 11, str. Orlando 4, str. Orlando 4, str. Orlando 4, str. Orlando Princess Elisabeth's Palace, str. Sevastopol Princess Elisabeth's Palace, str. Sevastopol 26, str. Sevastopol: Adina Moruzi's house Filipescu-Cesianu Mansion Filipescu-Cesianu Mansion 196, cal. Victoriei: Dissescu Mansion 196, cal. Victoriei: Dissescu Mansion 196, cal. Victoriei: Dissescu Mansion 194, cal. Victoriei: C. Trubetzkoi's House where Liszt lived and 194, cal. Victoriei: C. Trubetzkoi's House where Liszt lived and 194, cal. Victoriei: C. Trubetzkoi's House where Liszt lived and 192, cal. Victoriei: Manu Mansion 192, cal. Victoriei: Manu Mansion 192, cal. Victoriei: Manu Mansion Lensh-Vernescu Mansion: Casino Palace Lensh-Vernescu Mansion: Casino Palace Lensh-Vernescu Mansion: Casino Palace Lensh-Vernescu Mansion: Casino Palace Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Ion Ghica bust in park Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) Gradisteanu-Ghica Mansion (str. N. Iorga) 113, cal. Victoriei: Monteoru-Catargi House 113, cal. Victoriei: Monteoru-Catargi House 113, cal. Victoriei: Monteoru-Catargi House 113, cal. Victoriei: Monteoru-Catargi House 113, cal. Victoriei: Monteoru-Catargi House 113, cal. Victoriei: Monteoru-Catargi House 113, cal. Victoriei: Monteoru-Catargi House 6, str. Biserica Amzei: Radu Arion's villa 6, str. Biserica Amzei: Radu Arion's villa 6, str. Biserica Amzei: Radu Arion's villa 6, str. Biserica Amzei: Radu Arion's villa 6, str. Biserica Amzei: Radu Arion's villa 6, str. Biserica Amzei: Radu Arion's villa 6, str. Biserica Amzei: Radu Arion's villa 5, str. Biserica Amzei - Special colections behind (to revisit) 7, str. Biserica Amzei - Special colections behind (to revisit) 12, str. Biserica Amzei 12, str. Biserica Amzei Mitza Biciclitsa's House Mitza Biciclitsa's House Mitza Biciclitsa's House Mitza Biciclitsa's House 23, str. Biserica Amzei (Otetelesanu) 24, str. Biserica Amzei: Lascar Catargiu's house 24, str. Biserica Amzei: Lascar Catargiu's house